Прва помоћ у школама

Циљ организације Црвеног крста у делатности прва помоћ је смањење последица несрећа у смислу спашавања живота и смањења последица повређивања, као и брига о људима у локалној заједници у смислу очувања здравља, смањења броја несрећа и повређивања (у саобраћају, на раду, у кући).

Обука у пружању прве помоћи није део редовног школског програма, али познавање ове области јесте важан део у образовању сваког појединца. Црвени крст Чукарица због тога сваке године улаже велики напор да у свакој школи на нашој општини обучи један број ђака вештинама прве помоћи.

Након састанака Комисије за подмладак и омладину Црвеног крста Чукарица који је одржан крајем фебруара 2019. године, направљен је план и распоред обука који подразумева програм од 12 школских часова у свакој од основних и средњих школа. Програм подразумева теоријски и практичан рад и укључује следеће теме:

 • Основни појмови у првој помоћи
 • Поступак на месту несреће
 • Средства за пружање прве помоћи
 • Поступак са особама без свести, оживљавање и поступак код загушења
 • Крварење и њихово збрињавање
 • Ране и њихово збрињавање
 • Повреде коштано зглобног система
 • Поступак код опекотина
 • Поступак код нагло насталих болести и стања

Распоред обука:

 • ОШ „Бранко Радичевић“ – 21. и 22. март 2019. године
 • ОШ „Јосиф Панчић“ – 26. и 27. марта 2019. године
 • ОШ „Аца Милосављевић“ – 28. и 29. март 2019. године
 • XIII београдска гимназија – 02. и 03. април 2019. године
 • ОШ „Мирослав Антић“ – 04. и 05. април 2019. године
 • ОШ „Филип Кљајић – Фића“ – 11. и 12. април 2019. године
 • ОШ „Уједињене нације“ – 16. и 17. април 2019. године
 • ОШ „Браћа Јерковић“ – 18. и 19. април 2019. године
 • ОШ „Стефан Дечански“ – 23. и 24. април 2019. године
 • ОШ „Љуба Ненадовић“ – 07. и 08. мај 2019. године
 • ОШ „Ђорђе Крстић“ – 09. и 10. мај 2019. године
 • ОШ „Вук Караџић“ – 14. и 15. мај 2019. године
 • ОШ „Доситеј Обрадовић“ – 16. и 17. мај 2019. године
 • ОШ „Милош Црњански“ – септембар 2019. године
 • ОШ „Душко Радовић“ – септембар 2019. године
 • ОШ „Бановић Страхиња“ – септембар 2019. године
 • Хемијско прехрамбено технолошка школа – октобар 2019. године
 • Техничка школа Железник – октобар 2019. године

Обуке се спроводе уз подршку Градске управе града Београда Секретаријата за здравство.

Црвени крст Чукарица један од добитника „Кључа Прихватилишта за децу”

Уз присуство многобројних званица, донатора и пријатеља уручени су „Кључеви Прихватилишта за децу“ свима онима који су помогли да се деци обезбеди одговарајући простор. У име Црвеног крста Чукарица кључ је преузео Звездан Брадић, секретар наше организације.

Црвени крст Чукарица, у складу са својим могућностима, помаже рад ове племените установе већ више деценија донарајући, храну, хигијену, одећу, обућу, обезбедјујући зимовање и на друге начине.

Прихватилиште за децу Београда тренутно може да обезбеди смештај за 48 корисника, који ће у нових 1.700 квадратних метара имати све неопходне услове. Кроз Прихватилиште за децу, које збрињава најосетљивије категорије деце међу којима су жртве насиља, злостављања, занемаривања, деца без родитељског старања, деца улице, годишње прође од 400 до 600 деце, узраста од 7 до 18 година из свих категорија система социјалне заштите.

Од недавно прихватилиште се налази у новом простору у коме је прославило и свој 61. родјендан. Честитамо родјендан нашим драгим пријатељима.